In opdracht van de Gemeente Hoofddorp maakte ik samen met fotograaf en kunstenaar Merel Maissan een tegelkunstwerk in 2 fiets- en voetgangerstunnels aan het Liniepad in Hoofddorp. Bij de realisering van het tegelkunstwerk zijn de bewoners van de wijk Graan voor Visch actief betrokken. Door middel van kunstlessen op de basisschool in de buurt en samenwerking met ondernemers in de wijk is betrokkenheid en draagvlak ontstaan voor het kunstwerk op tegels in de tunnel. Ook is het veiligheidsgevoel in de tunnels vergroot door het aanbrengen van het tegekunstwerk en het schilderen van het beton.

Om het kunstwerk echt een project van de wijk zelf te laten worden is er door ons een kunstles gegeven op Basisschool de Wegwijzer. Tijdens de buitenspeeldag is door de kinderen gewerkt aan beeldmateriaal voor het kunstwerk. De kinderen kregen uitleg over het kunstproject, en aan de hand van een fragment uit de serie Pipi Langkous gingen ze in glazen potjes met allerlei verzamelde materialen aan de slag met het maken van SPUNKS.  De potjes zijn vervolgens van bovenaf gefotografeerd waardoor de landschapjes in cirkelvorm worden weergegeven. Alle foto’s samen vormen één grote afbeelding die op tegels in de tunnels zijn aangebracht. Ieder kind heeft dus zijn eigen, unieke bijdrage aan het kunstwerk geleverd.

Wat is een Spunk?
Een Spunk kan van alles zijn, zelfgemaakt, zelf gevonden, van waardeloos materiaal, iets kostbaars of iets ongewoons. Van natuurlijk materiaal of van plastic. Een Spunk is een bodemvondst of een waterschat. De enige voorwaarde is dat het past in een potje met een deksel.

13 november 2013 is het kunstwerk feestelijk geopend.